Мани и Симеон

С тях се запознах чрез кумата им, чиято сватба бях снимала предходното лято. Това беше една юнска сватба. Времето до края на деня не можа да реши дъждовно ли ще е или не. Все пак успяхме да използваме сухите пролуки през деня.